Orlové zdravotnictví

Z čeho se skládá konečné hodnocení?

JAK VYPOČÍTÁME KONEČNÉ HODNOCENÍ

1.
Skenujeme internet, abychom prohledali webové stránky obsahující potřebné informace, které poté přiřadíme ke každému konkrétnímu místu.
=
2.
Spočítáme průměr všech hodnocení, která byla shromážděna podle následujícího vzorce:
 • Xa - Výpočet váženého průměru
 • Xn - Průměrné hodnocení na webu "n"
 • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
3.
Pro výpočet konečného hodnocení se používá vzorec:
 • Xk - Závěrečné hodnocení výkazu
 • Xa - Výpočet váženého průměru
 • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
 • Kmax - Koeficient důvěryhodnosti (1,5)
 • Pk - Počet hodnocení, na která se uplatňuje faktor důvěryhodnosti (40)
 • Pm - Počet hodnocení požadovaných k zařazení do programu (5)
4.
Výpočet konečného hodnocení pro lékaře s více než 80 hodnoceními.
5.
V případě stejného konečného hodnocení je vítězem lékař s vyšším počtem obdržených hodnocení.

JAK VYPOČÍTÁME KONEČNÉ HODNOCENÍ

1.
Skenujeme internet, abychom prohledali webové stránky obsahující potřebné informace, které poté přiřadíme ke každému konkrétnímu místu.
2.
Wyliczamy średnią ważoną ze wszystkich ocen które zostały zebrane. Średnia liczona jest według wzoru:
 • Xa - Średnia ocena ważona
 • Xn - Średnia ocena na portalu "n"
 • Ln - Liczba ocen na portalu "n"
3.
W celu wyliczenia oceny końcowej używamy wzoru:
 • Xk - Závěrečné hodnocení výkazu
 • Xa - Výpočet váženého průměru
 • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
 • Kmax - Koeficient důvěryhodnosti (1,5)
 • Pk - Počet hodnocení, na která se uplatňuje faktor důvěryhodnosti (40)
 • Pm - Počet hodnocení požadovaných k zařazení do programu (5)
4.
Výpočet konečného hodnocení pro lékaře s více než 80 hodnoceními.
5.
V případě stejného konečného hodnocení je vítězem lékař s vyšším počtem obdržených hodnocení.